Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Súčasný stav na LCNA pri GPH

Štatistické informácie k 31.12.2005

LCNA Gymnázium Pavla Horova Michalovce
   Riadni študenti denného štúdia Študenti iných foriem štúdia (študenti iných škôl, sponzori...)
Počet študentov aktuálne študujúcich NetAcad k 31.12.2005 Počet absolventov 4. semestrak 31.12.2005 Počet študentov aktuálne študujúcich NetAcad k 31.12.2005 Počet absolventov 4. semestra k 31.12.2005
1. sem 26 0 15 0
2. sem 4 0 0 0
3. sem 0 0 0 0
4. sem. 0 0 0 0
IT ESS I. 0 3 0 0
 
Aktuálna informácia o škole
  1. roč 2. roč 3. roč 4. roč
Celkový počet študentov 239 247  228 248
Počet potenciálnych študentov NetAcad 15 15 5 0
 
Implementácia NetAcad do študijného programu na škole
Voliteľný predmet/ty – riadne štúdium: Sieťové technológie
Počet aktuálne študujúcich NetAcad: 0
Iná forma: Nepovinný predmet: Sieťové technológie
Počet aktuálne študujúcich NetAcad: 30
 
Aktuálne kontaktné informácie
Adresa:   Tel./Fax. e-mail: www školy, akadémie Meno a priezvisko
Gymnázium P. Horova, Masarykova 1,
071 01 Michalovce
Tel: 056/64 20 642 zahorcak@gphmi.sk www.gphmi.sk Viliam Záhorčák, riaditeľ
Tel: 056/6423097 spisakov@gphmi.sk www.gphmi.sk RNDr. Mária Spišáková,
hlavný kontakt
 
Informácia o jednotlivých inštruktoroch
Meno: RNDr. Mária Spišáková
Stupeň dosiahnutého vzdelania v NetAcad :
ukončené 1.-4. sem,  Bridge Course 1.-4. sem. 15.1. 2005
  1. sem.  2. sem. 3. sem. 4. sem.
Počet študentov, ktorých aktuálne vedie 6 0 0 0
Počet absolventov, ktorých viedol 80 30 25 25
Meno: Ing. Martin Nedelský
Stupeň dosiahnutého vzdelania v NetAcad: 1.-4. sem CCNA, 20.3.2002,
HP IT Essentials I. – 10.2.2003
  1. sem.  2. sem. 3. sem. IT ESS I.
Počet študentov, ktorých aktuálne vedie 0 0 0 0
Počet absolventov, ktorých viedol 62 25 0 22
Meno: RNDr. Jana Machová
Stupeň dosiahnutého vzdelania v NetAcad : IT essentials I –instruktor, 27.1. 2003, GLN – 6.11.2004, ACTC – 17.11.2004
  IT Essentials I
Počet študentov, ktorých aktuálne vedie 0
Počet absolventov, ktorých viedol 22
Meno: Mgr. Renáta Kotorová
Stupeň dosiahnutého vzdelania v NetAcad: 1.-2. sem. CCNA, 31.8.2005
aktuálne študuje 3. sem. Inštruktorský kurz CCNA,
GLN – 27.10.2004
ACTC – 19.11.2004
  1. sem.  2. sem. 3. sem. 4. sem.
Počet študentov, ktorých aktuálne vedie 26 4 0 0
Počet absolventov, ktorých viedol 0 0 0 0
Meno: Ing. Stanislav Královský
Stupeň dosiahnutého vzdelania v NetAcad: 1.-2. sem. CCNA, 28.6.2005
aktuálne študuje 3. sem. Inštruktorský kurz CCNA,
GLN – 24.10.2004
ACTC – 24.10.2004
  1. sem.  2. sem. 3. sem. 4. sem.
Počet študentov, ktorých aktuálne vedie 8 0 0 0
Počet absolventov, ktorých viedol 0 0 0 0
 
Záujem o ďalšie moduly NetAcad
  Network Security Fundamentals of Wireless LANs Unix IT Essential I.  IT Essential II. Panduit Network Infrastructure Essentials
Počet inštruktorov   1 1 1 1