Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Pre študentov - popis projektu

Projekt "Príprava a certifikácia odborníkov informačných a sieťových technológií" na LCNA pri Gymnáziu P. Horova

Cieľom tohoto projektu, ktorý bude trvať od júna 2006 do augusta 2008, je rozšíriť možnosti a ponuku LCNA pri GPH pre študentov SŠ a VŠ regiónu južného Zemplína o štúdium základov informačných technológií (stavba počítačov a operačný systém, sieťový operačný systém), UNIX-u, základov sieťovej infraštruktúry - o tzv. sponzorované kurikulá programu Cisco Networkig Academy, do ktorého je naša škola zapojená.

Príprava bude prebiehať pod dohľadoom vyškolených inštruktorov, ktorí získali vzdelanie na Regionálnej CISCO sieťovej akadémii pri EF TU v Košiciach.

Inštruktori LCNA pri Gymnáziu P. Horova

  • RNDr. Mária Spišáková - sieťové technológie
  • Ing. Stanislav Kráľovský - sieťové technológie, UNIX
  • Mgr. Renáta Kotorová - sieťové technológie
  • Ing. Marián Šandrej - sieťové technológie
  • RNDr. Jana Machová - základy informačných technológií I.
  • Ing. Martin Nedelský - základy informačných technológií I.