Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Čo je CISCO Networking Academies Program (NETACAD)

Program Cisco Networking Academies predstavuje revolučné partnerstvo medzi spoločnosťou Cisco Systems a vzdelávacími inštitúciami. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód ide až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky a pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu študenti všetko praktický overiť.

Program CNA pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Tento rýchle sa rozvíjajúci program poskytuje vo svojom prvom uplatnení študentom skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do oblasti sieťových technológií a dáva pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných technických disciplín.

Vďaka inovatívnemu partnerstvu so vzdelávacími inštitúciami v Európe, na Blízkom východe a v Afrike pripravuje spoločnosť Cisco Systems špecialistov na požiadavky a obrovské príležitosti v oblasti informačnej ekonomiky a vytvára zásobáreň talentovaných a kvalifikovaných ľudí, zameraných na tvorbu a údržbu sietí a sieťových technológií.

CISCO neatacad

Sieťové prepínače, smerovače, prepojovacie káble, punch-down blocks a RJ-45 konektory, konfigurácie sieťových smerovačov, návrh sieťových infraštruktúr až do úrovne WAN nepredstavujú vo všeobecnosti pri príprave špecialistov práve bežnú náplň vzdelávania. Pre účastníkov nového vzdelávacieho programu, známeho ako Cisco Networking Academies, sú však každodennou praxou. Networking Academies Program, ktorý je teraz na začiatku svojej medzinárodnej expanzie, je spoločným projektom vzdelávacích inštitúcií a spoločnosti Cisco, ktorá v oblasti sieťových technológií zaujíma vedúce postavenie. V prostredí laboratória, ktoré zodpovedá realite, sa študenti budú môcť pri návrhu a uvádzania sietí LAN a WAN do prevádzky prakticky oboznámiť so základnými stavebnými kameňmi dnešných globálnych informačných infraštruktúr.

CISCO neatacad

Tento inovatívny program je výborným príkladom vzájomne prospešného vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorý nie je vďaka výhodám, ktoré prináša, žiadnym krátkodobým spojením, ale dlhodobým vzťahom. Pre spoločnosť Cisco a súkromný sektor je tento program významným krokom smerom k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov. Pre oblasť vzdelávania prináša program Cisco Networking Academies technologickú podporu a zdroje na doplnenie obmedzených finančných prostriedkov. Napokon pre študentov znamenajú Networking Academies náležitú prípravu pre vstup do prostredia ekonomiky, ktorá je stále viac závislá od technológií.