Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Kto je firma CISCO?

CISCO logo

Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí. Takmer všetka činnosť Internetu je smerovaná produktmi Cisco Systems. Do portfólia výrobkov spoločnosti Cisco patria smerovače, prepínače sietí LAN, nosné ATM prepínače, prístupové servery, software pre správu sietí a mnoho ďalších produktov nutných na uskutočnenie LAN a Wan sieťových riešení. Všetky tieto riešenia využívajú jedinečné vlastnosti operačného systému IOS (Internetworking Operating System) spoločnosti Cisco Systems, ktorý umožňuje vytvoriť homogénnu sieťovú infraštruktúru, založenú na produktoch jedinej firmy.

Ako je možné sa zapojiť do CNAP?

CISCO router RJ-45

Na území Slovenské republiky sa do tohoto programu iniciatívne zapojila Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa tak stala organizačným centrom rozvoja tohoto programu v Slovenskej republike - stala sa prvou Regional Cisco Networking Academy (RCNA).

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa stala dňom 26. júna 2000 jednou z desiatich lokálnych Cisco sieťových akadémií na Slovensku. Tu je príležitosť zapojiť sa do programu CNAP.

Aké možnosti ponúka naša lokálna akadémia:

  • pomoc odborného asistenta pri zvládaní anglického textu
  • zaradenie do experimentálnej triedy
  • vykonávanie priebežných skúšok
  • praktické cvičenia
  • záverečné skúšky
  • získanie semestrálnych certifikátov

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnych číslach: 0946 - 64 230 97, elektoronickou poštou lcna@gphmi.sk alebo osobnou návštevou LCNA.