Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

CCNP

CISCO CERTIFIED NETWORK PROFESSIONAL

Program druhej etapy je taktiež rozdelený do štyroch ucelených – tematicky zameraných blokov.

CCNP 1: Budovanie škálovateľných sietí

 • Techniky úspory adresného priestoru
 • Pokročilá konfigurácia smerovacích protokolov EIGRP, OSPF, BGP, IS-IS
 • Optimalizácia smerovacích tabuliek
 • Multicastová komunikácia
 • Smerovanie v sieťach na báze IP protokolu verzie 6

CCNP 2: Implementácia bezpečných konvergovaných WAN sietí

 • Modely vzdialeného prístupu do siete
 • Zabezpečenie sieťovej komunikácie protokolom IPSec
 • MPLS protokol a jeho implementácie
 • Zabezpečenie sieťových zariadení
 • Implementácia systémov IDS/IPS

CCNP 3: Budovanie sietí na báze Multilayer prepínačov

 • Implementácia protokolov na detekciu slučiek (STP,RSTP,PVSTP)
 • Konfigurácia a modely prístupu do siete prostredníctvom VLAN
 • Návrh sietí využitím prvkov vysokej dostupnosti (HSRP, VRRP, GLBP)
 • Konfigurácia bezdrôtových sietí v centralizovanom a distribuovanom prostredí

CCNP 4: Optimalizácia konvergovaných sietí

 • Implementácia a modely VoIP služieb
 • Úvod do kvality služieb, model diffServ
 • AutoQos ako prvok VoIP systému
 • Implementácia škálovateľných bezdrôtových sietí v distribuovanom prostredí

Výučba je organizovaná obdobnou formou ako pri príprave CCNA - ako kombinácia troch foriem vzdelávania, na báze využívania prostriedkov a možnosti portálu http://cisco.netacad.net.

Certifikácia

Po absolvovaní štyroch semestrov druhej etapy programu disponuje absolvent znalosťami potrebnými pre vykonanie certifikačného testu CCNP. Certifikácia nie je súčasťou programu.