Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Pre študentov - časový priebeh

Projekt "Príprava a certifikácia odborníkov sieťových technológií"

Projekt je rozdelený na 2 školské roky. Ponúka prípravu v týchto kurzoch:

 • Sieťové technológie 1.-4. semester (program CCNA )
 • Základy informačných technológií - hardvér (IT essentials I.)
 • Základy informačných technológií - sieťový OS (IT essentials I.)
 • Základy UNIX
 • Bezdrôtové siete (Wireless LAN)

Školský rok 2006/2007

 • Kurz sieťových technológií pre učiteľov 1.-2.sem., 1 skupina-termín 20.6.2006 - 30.11.2006
 • Kurz sieťových technológií pre učiteľov 3.-4.sem., 1 skupina-termín 1.11.2006 - 30.6.2007
 • Kurz sieťových technológií pre študentov 1.-2. sem - 4 skupiny-termín 6.9.2006 - 30.6.2007
 • Kurz sieťových technológií pre študentov 3.-4. sem - 2 skupiny-termín 6.9.2006 - 30.6.2007
 • Kurz Základy informačných technológií - hardvér pre študentov -2 skupiny-termín 6.9.2006 - 30.6.2007

Školský rok 2007/2008

 • Kurz sieťových technológií pre študentov 1.-2. sem - 4 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008
 • Kurz sieťových technológií pre študentov 3.-4. sem - 4 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008
 • Kurz Základy informačných technológií - hardvér pre študentov -2 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008
 • Kurz Základy informačných technológií - sieťový OS -2 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008
 • Kurz základy UNIX -2 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008
 • Kurz Bezdrôtové siete -2 skupiny-termín 6.9.2007 - 30.6.2008