Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

História

CISCO história

V roku 1993 sa spoločnosť Cisco angažovala v iniciatíve vytvoriť pre vzdelávacie inštitúcie siete, ktoré by boli praktické a vzhľadom na vynaložené náklady efektívne. Onedlho bolo zrejmé, že nestačí siete iba navrhnúť a nainštalovať, ale že ich treba po uvedení do prevádzky aj udržiavať. George Ward, konzultant spoločnosti Cisco, zostavil pre údržbu sietí školenie, zamerané na učiteľov a zamestnancov. Zakrátko však zistil, že zamestnancom na štúdium materiálov chýba potrebný čas, a preto sa preorientovali na budúcu generáciu učiteľov: na doterajších študentov. Vďaka úspechu týchto študentských seminárov, vznikol po celom svete dopyt po tom, aby spoločnosť Cisco vyvinula učebné osnovy, ktoré by bolo možné uviesť v podobe nového, rozšíreného kurzu. Pevná forma učebnej osnovy a aktivity v oblasti podpory tak vyústili do programu Cisco Networking Academies.

Tento koncept bol pre študentov veľmi príťažlivý a mnohí z nich sa na ňom zúčastnili dobrovoľne, mimo normálnych hodín. Dnes sa na tomto vzdelávacom programe, zameranom na pracovnú prax v oblasti globálnej ekonomiky, zúčastňujú tisícky študentov po celom svete.