CISCO | Networking Academy -Pre nezamestnaých - prihláška na štúdium
Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Pre nezamestnaých - prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium sieťových technológií

Ak patríte do skupiny nezamestnaných a prejavujete záujem o štúdium sieťových technológií v rámci projektu "Príprava a certifikácia odborníkov sieťových technológií" môžete sa prihlásiť.
Vyplňte záväznú prihlášku. Uložte si ju na váš disk a pošlite ju ako prílohu e-mailom na lcna@gphmi.sk. Taktiež ju podpísanú pošlite poštou alebo prineste na adresu:

RNDr. Mária Spišáková
Gymnázium P. Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Termíny školení, ktoré sú ešte voľné:

  • od 13. septembra 2006 do 28. februára 2007