Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Pre nezamestnaých - aktuálny stav

Projekt "Príprava a certifikácia odborníkov sieťových technológií" pre nezamestnaných

V súčasnosti prebieha končí výuka v 2. turnuse kurzov. Poskytli sme prípravu pre 48 nezamestnaných.

Od 13. septembra začína ďalší turnus kurzov sieťových technológií. V ňom budeme pripravovať 26 záujemcov o toto štúdium.

Pozývame záujemcov z radov nezamestnaných na prezentácie projektu, ktoré budú v týchto termínoch:

  • 30.8.2006 o 9.00 na ÚPSVaR Sobrance, klub práce
  • 7.9.2006 o 9.00 na ÚPSVaR Trebišov, klub práce
  • 7.9.2006 o 11.00 na ÚPSVaR Sečovce, klub práce
  • 7.9.2006 o 14.00 na ÚPSVaR Kráľovský Chlmec, klub práce
  • 7.9.2006 o 9.00 na ÚPSVaR Trebišov, klub práce
  • 8.9.2006 o 9.00 na ÚPSVaR Michalovce, klub práce

Koncom júla sme organizovali prezentáciu projektu pre zamestnávateľov. Z tejto akcie, ale aj ďalšie fotografie si môžete pozrieť fotografie >>>

-MS-