Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Prečo sa zapojiť do Cisco Networking Academy Programu?

Informačná ekonomika si bude od pracovníkov vyžadovať doposiaľ nebývalú úroveň znalosti technológie. Niekoľko skutočnosti predznamenáva potenciálnu krízu na trhu pracovných miest.

Veľa stredne veľkých a veľkých spoločnosti má v súčasnosti voľné miesta v oddeleniach IT. Väčšina technologických spoločnosti predpokladá, že sa do niekoľkých ďalších rokov počet zamestnancov IT ešte zvýši. Väčšina technologických spoločnosti uvádza ako dôvod spomalenia svojho rastu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov IT.

Súčasne s tým, ako pedagógovia na celom svete začínajú s integráciou dostupných rozsiahlych zdrojov na Internete a s tým, ako sa siete stávajú nástrojom na zvýšenie efektivity administrácie a komunikácie, potýkajú sa vzdelávacie inštitúcie s rovnakým nedostatkom zamestnancov, ktorí by sa zaoberali podporou siete. Vzdelávacie inštitúcie sa nachádzajú pod tlakom, pretože musia študentov vybaviť schopnosťami potrebnými pre 21. Storočie.