Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Pre nezamestnaých - popis projektu

Projekt "Príprava a certifikácia odborníkov sieťových technológií" pre nezamestnaných

Lokálna CISCO sieťová akadémia pri Gymnáziu P. Horova v Michalovciach získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na vzdelávanie nezamestnaných so záujmom o počítačové siete.

Program Cisco Networking Academies formou kombinácie e-learningu a prezenčného štúdia, pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu študenti všetko praktický overiť. Všetky laboratórne cvičenia, ktoré sú tiež súčasťou štúdia sa uskutočňujú na laboratórnej súprave smerovačov (routrov) a prepínačov (switchov). Na nich sa študenti naučia konfigurovať aktívne prvky sietí WAN, ale tiež odstraňovať poruchy sietí.

Projekt zahŕňa štúdium 2 semestrov Cisco akadémie.

Obsah štúdia v rámci projektu:

 • teoretické základy funkcií počítačových sietí
 • projektovanie a budovanie počítačových sietí LAN
 • odstraňovanie porúch na sieťach
 • konfigurácia smerovačov a prepínačov v laboratóriu LCNA
 • právne základy pre podnikanie

Pre našich uchádzačov sme pripravili skriptá pre štúdium sieťových technológií I. v slovenčine a pripravujeme skriptá pre štúdium sieťových technológií II.
Počas vzdelávania frekventanti získajú informácie zo sociálneho práva, informácie o možnostiach podpory pri zakladaní firmy alebo podniku, z oblasti pracovného práva atď.

Trvanie štúdia

Celé štúdium trvá 144 hodín, čo pri predstavuje 5 mesiacov. Účastníci sa stretávajú 2 krát do týždňa v priestoroch Gymnázia P. Horova, kde absolvujú prednášky a konzultácie s lektormi a laboratórne cvičenia. Po každom stretnutí vykonajú test, ktorý je pre nich prístupný na Cisco vzdelávacom portáli.

http://cisco.netacad.net

Výhody z absolvovania takejto formy štúdia:

 • štúdium formou najmodernejších vzdelávacích technológií
 • prístup k najnovším učebným textom v rámci počítačových sietí
 • účet na vzdelávací server CISCO SYSTEMS
 • po ukončení získanie medzinárodne platného certifikátu Cisco akadémie

Požiadavky na účastníkov

 • základná znalosť angličtiny alebo niektorého z jazykov - nemčina, francúžština, poľština, maďarčina
 • kladný vzťah k technickým disciplínam a ku počítačom
 • základné znalosti ovládania MS Internet Explorera