Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Aktuality


utorok, 1.2.2011

6. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games, NAG 2011 umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.

V školskom roku 2010-2011 bude súťaž NAG 2011 organizovaná v troch kolách:

1. Školské kolá: prebehnú v celej SR v termíne do 15. 2. 2011. Škola má právo rozhodnúť, akým spôsobom nominuje svojich súťažiacich do národného kola

2. Národné kolo: 3. - 4. 3. 2011 v priestoroch RCNA pri FIIT, STU Bratislava.

3. Medzinárodné kolo: 10. – 11. 6.2011 v Bukurešti, Rumunsku.

Sledujte stránku http://www.netacad.sk/nag

utorok, 1.2.2011

Chceme vyzvať študentov našej CISCO akadémie, aby si dokončili testy za jednotlivé prebrané moduly. Je po polročno vysvedčení, takže máte možnosť sa teraz sústrediť na dokončenie modulov.

utorok, 1.2.2011

Nejako sme prizabudli pridať odkaz na fotogalériu - Exkurzia študentov na výstavu Digitex Brno 2009. Takže pre úplnosť našich aktulít tento link pridávame EXKURZIA DIGITEX BRNO 2009

nedeľa, 16.08.2009

Školský rok na našej akadémii začne v priebehu septembra 2009. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 8. 9. 2009 v utorok, v učebni informatiky. Na ňom budú študenti rozdelení do skupín podľa semestrov. Začínajúcim študentom urobíme prístup na server a prebehne prvotné oboznámenie so vzdelávacím portálom http://cisco.netacad.net. Záujemci neváhajte nás kontaktovať cez otázky na našej webovej stránke. Odpovieme na vaše dotazy. Do prvého semestra prijímame všetkých študentov našej školy a za mierny poplatok aj študentov okolitých škôl.

OZNAM: Za možnosť štúdia na našej akadémii budú frekventanti prispievať symbolickým sponzorským poplatkom. Veríme, že tento poplatok zvýši kvalitu vyučovania a zodpovednosť študentov pri štúdiu. Je to vklad do vzdelania, ktorý sa v budúcnosti vráti mnohonásobne.

nedeľa, 16.08.2009

Keďže si na tejto stránke vedieme aj evidenciu výsledkov v súťaži NAG, tak posledného ročníka 2009 sa zúčastnili študenti Milan Jančár, Marin Dulovič (3. A) a Martin Bašista (4.A), ktorí v národnom kole sa umiestnili na krásnom 7. mieste zo 14. družstiev v kategórii HS3. V kategórii PT súťažil za naše farby náš absolvent Marcel Ďuriš, v súčasnosti študent FMFI UK, ktorý skončil na 1. mieste a opätovne obhájil svoje prvenstvo. V kategórii UNI skončil na 5. mieste. Blahoželáme. Zatiaľ výsledky nájdete na linke http://www.netacad.sk/nag/vysledky

nedeľa, 16.08.2009

na webovej stránke školy sme už dávnejšie priniesli fotoreportáž z výstavy INVEX 2008 v Brne. Myslíte, že už nebude? Pozrite si aspoň naše fotky. Bolo nám výborne. Však? FOTORGAFIE INVEX 2008

piatok, 03.10.2008

Študenti našej akadémie a niektorí študenti tried so zameraním na informatiku sa zúčastnia v dňoch 7.10 až 9.10 exkurzie na výstavu INVEX v Brne. Všetci sa na toto podujatie tešíme, dúfame, že bude pre nás poučné. O výstave prinesieme fotoreportáž

piatok, 12.09.2008

Od utorka 16.9.2008 začínajú ďalšie kurzy na našej LCNA, pre študentov našej školy. Týždenný rozvrh hodín bude nasledovný:

  • utorok - 1. semester CCNA
  • streda - 2. semester CCNA
  • štvrtok - 3. semester CCNA
piatok, 12.09.2008

Náš projekt "Príprava odborníkov sieťových technológií na LCAN pri Gymnáziu P. Horova v Michalovciach" končí 30.9.2008, neotvárame nové kurzy pre záujemcov z iných miest, ani neotvárame kurzy pre učiteľov. Dúfame, že budeme úspešní pri príprave a podávaní ďalších projektov, v ktorých plánujeme poskytovať aj naďalej vzdelávanie pre záujemcov z akademickej sféry v našom regióne.

štvrtok, 03.07.2008

Radi by sme sa pochválili úspechom absolventa našej akadémia a absolventa našej školy Marcela Ďuriša. Úspešne obhájil svoje vedomosti na medzinárodnom kole suťaže NETWORKING ACADEMY GAMES 2008 (NAG 2008) v Brne. Na Fakulte informatiky VUT Brno sa v dňoch 23. az 25. júna 2008 konalo medzinárodné kolo súťaže NAG 2008 – ide o súťaž budúcich profesionálov v oblasti IVT so zameraním na počítačové siete (na Slovensku je to súťaž Cisco OLYMP). Na medzinárodnom kole sa zučastnilo 50 stredoškolských a vysokoškolských študentov z 10 európskych štátov. V tejto silnej konkurencii náš Marcel Ďuriš obhájil svoje 1. meisto z minulého roku a stal sa víťazom kategórie Paket Tracert - PT.
Pozrite si celkové výsledky vo všetkých kategóriách. http://www.netacad-games.cz/results.php.
Veľmi srdečne Marcelovi k zaslúženému úspechu blahoželáme.

štvrtok, 09.05.2008

Blahoželáme študentom našej Cisco akadémie, ktorí sa zúčastnili dňa 4.4.2008 regionálneho kola súťaže Cisco Olymp. Našu akadémiu reprezentovali 2 družstvá v súťaži družstiev a 2 študenti v súťaži jednotlivcov. Družstvo v zložení Martin Hanes, Maroš Kasinec, Michal Sekletár (všetci zo 4.A) obsadilo krásne 2. miesto. Za 1. družstvo zaostalo o 0, 38%. V súťaži jednotlivcov Maroš Kasinec obsadil 2. a Martin Hanes 3. miesto. Blahoželáme. Pozrite si výsledky súťaže

utorok, 13.3.2008

Spustená nová stránka LCNA.

štvrtok, 01.11.2007

Študenti našej CISCO akadémie sa v rámci projektu "Príprava odborníkov sietovývh a informacných technológií " zúcastnili na výstave výpoctovej techniky v Brne INVEX 2007.

pondelok, 20.08.2007

V školskom roku 2007/2008 bude vyucovanie v LCNA pokracovat od 5.9.2007. Otvoríme tieto kurzy pre študentov, ucitelov a absolventov:

  • 1 kurz CCNA I.
  • 1 kurz CCNA II.
  • 2 kurzy CCNA III.
  • 1 kurz CCNA IV.
  • 1 kurz Bezdrôtové siete
  • 1 kurz Základy pocítacov I.
pondelok, 20.08.2007

Na Technickej univerzite v Košiciach sa 29. a 30. 06. 2007 uskutocnilo národné a medzinárodné finále študentskej sútaže Cisco Olymp 2007. Študenti stredných a vysokých škôl zapojení do programu Cisco Networking Academy predviedli svoje vedomosti a schopnosti v oblasti pocítacových sietí. Vitazom stútaže jednotlivcov sa stal študent našej LCNA Marcel Duriš, z bývalej 4.A, v sútaži družstiev na 2. mieste skoncilo družstvo našej školy v zložení Jakub Tomaga, Tomaš Benedikti a Marcel Duriš. Srdecne blahoželáme.
Fotografie z odovzdávanie cien>>>

Viac na stránke www.netacad.sk

streda, 18.04.2007

V dnoch 13.4 - 14.4 2007 sa uskutocnila výrocná konferencia Cisco NetAcad v Prahe. Na nej naša LCNA získala prestížnu cenu Najlepšia LCNA roka 2006/2007 na Slovensku.

archív aktualít