Obhajoby ročníkových prác 2014 (45 obrázky)
Prvé obhajoby ročníkových prác v triede s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov, 10.6.2014

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.