Seminár Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia (35 obrázkov)
24.11.2008, prezentácia možností systému Vernier LabQuest vo vyučovaní prírodných vied

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.