Veľtrh vysokých škôl 2016 (223 obrázky)
Dňa 27. 10.2016 sa uskutočnil na našej škole Veľtrh vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnilo 13 fakúlt vysokých škôl TUKE, UPJŠ, STU, PU, ŽU, MU Brno

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.