Obhajoby ročníkových prác 2016 (41 obrázky)
Dňa 8. 6. 2016 sa uskutočnili obhajoby ročníkových prác žiakov triedy s prírodovedným zameraním

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.