Dopoludnie s matematikou, fyzikou a informatikou, 21.11.2008 (48 obrázky)
Vysokoškolský učitelia prednášajú zaujímavo pre študentov GPH - p. Degro, p. Semanišinová a p. Semanišin z PF UPJŠ Košice

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.