Imatrikulacia_2013 (96 obrázky)
Tradičná imatrikulácia prvákov, 14. 11. 2013, Gymnázium P. Horova Michalovce

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.