IGePeHa Boj 28.2 2017 (102 obrázky)
Regionálna súťaž v programovaní pre žiakov ZŠ a SŠ, 2017

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.